CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai bao gồm: số chứng minh nhân dân/ Passport, điện thoại, email, họ và tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký thẻ thành viên Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các thông tin và dịch vụ đến Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai.
 • Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
 • Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Inox nội thất Bảo Longqua hòm thư tiếp nhận thông tin: mbbatdongsanchothue@gmail.com.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai được Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng,Cho Thuê Nhà Đất Đồng Nai sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.