UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 là 1 và được áp dụng cho đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Giá đất năm 2023 sẽ được tính bằng cách lấy Bảng giá đất (điều chỉnh) giai đoạn 2020 – 2024 nhân với hệ số giá đất.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Đồng Nai giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất. Mới đây, tỉnh này đã có quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024.

Theo đó, đất ở tại đô thị cao nhất là 40 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến ngã năm Biên Hùng (giáp đường Hưng Đạo Vương) thuộc TP Biên Hòa. Đất ở tại nông thôn cao nhất 9 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ cầu Sắt (giáp ranh phường An Hòa) đến cầu Cây Ngã thuộc TP Biên Hòa.

Đất thương mại – dịch vụ tại đô thị cao nhất là 28 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến ngã năm Biên Hùng (giáp đường Hưng Đạo Vương) thuộc TP Biên Hòa. Loại đất này tại nông thôn cao nhất là 6,3 triệu đồng/m2 (vị trí 1) tại đoạn từ cầu Sắt (giáp ranh phường An Hòa) đến cầu Cây Ngã thuộc TP Biên Hòa.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại – dịch vụ tại đô thị và nông thôn lần lượt cao nhất là 24 triệu đồng/m2 và 5,4 triệu đồng/m2 tại hai khu vực nói trên. Đất khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) cao nhất là 3,9 triệu đồng/m2 tại KCN Biên Hòa II, KCN Loteco, KCN Agtex Long Bình và KCN Amata.

Đối với đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm có mức giá cao nhất 450.000 đồng/m2 (tại 30 phường, xã thuộc TP Biên Hòa); đất rừng sản xuất cao nhất là 290.000 đồng/m2; đất nuôi trồng thuỷ sản cao nhất là 290.000 đồng/m2.

So với bảng giá đất tại Quyết định số 49 ban hành cuối năm 2019, giá đất cao nhất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có sự thay đổi. Duy chỉ có giá đất tại nhiều KCN tăng cao.

Đơn cử, giá đất tại KCN Biên Hoà 2 và Amata được điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng/m2 lên 3,9 triệu đồng/m2.

Giá đất tại KCN Tam Phước được điều chỉnh tăng từ 1,38 triệu đồng/m2 lên 2 triệu đồng/m2; KCN Giang Điền tăng từ 960.000 đồng/m2 lên 2 triệu đồng/m2; KCN Hố Nai tăng từ 1,2 triệu đồng/m2 lên 1,7 triệu đồng/m2; KCN Gò Dầu tăng từ 1,38 triệu đồng/m2 lên 2,3 triệu đồng/m2; KCN Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch) tăng mạnh từ 780.000 đồng/m2 lên 1,57 triệu đồng/m2; KCN An Phước tăng từ 960.000 đồng/m2 lên 2 triệu đồng/m2,…